Podnik

Špedícia, preprava a logistika od 02.01.2001. Logistika pre celú Európu je riadená z Michaloviec, Slovensko.

Zabezpečujeme všetky trasy v Európe

Špecializujeme sa na prepravu neupevneného tovaru.
Tu používame najmä sklápač s vyklápaním dozadu s 45-70 m3 a s posuvným výpustom ako aj náves s posuvnou podlahou. Môžeme zabezpečiť transporty s návesmi s nádržou na sypké materiály, zorganizovať vozidlá a návesy s pásovým dopravníkom.
Vo všetkých oblastiach logistiky vypracujeme pre Vás výhodné riešenia. To sa vzťahuje na bežný transport s kamiónmi na ceste, až po prepravu Vášho tovaru železnicou ako aj loďou.
Pre prepravu potravín a krmív sme zriadili manažment kvality a pracujeme podľa noriem HACCP a sme certifikovaní v oblasti prepravy krmív podľa smerníc GMP.
V oblasti prepravy zhodnocovaných odpadov v oblasti recyklácie sme registrovaní podľa nemeckého práva o transportoch odpadu.
Váš tovar v medzinárodnej doprave je poistený podľa CMR-ustanovení a v rámci dopravy v Nemecku podľa GüKG. V prípade Vašich potrieb a požiadaviek môžeme zabezpečiť aj vyššie zábezpeky.
Váš tovar môže byť skladovaný a spravovaný aj u nás. Profesionálnym obchodovaním spájame Vaše trhy s dispozíciami a logistickými požiadavkami. Riešenie žiadnej logistickej otázky nie je také vzdialené, aby sme Vám nemohli ponúknuť včasné riešenie.