Poverovacie listiny

Na vaše požiadavky a objednávky reagujeme rýchlo a flexibilne    
  Informácie o našom servise poskytujeme, ako sa dohodneme  
    Našou logistikou spájame výrobcov, obchodníkov so surovinami a spracovateľov.
Green we can - mit dem Umweltsiegel von TimoCom zeigen wir unsere Umweltfreundlichkeit